Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pedagog a jeho vliv na osobnost zaka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Osobnost pedagoga na střední odborné škole a jeho vliv na žáky
 (Věra Kuchařová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k60t1/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Umělec pedagog Charles Neidich a jeho vliv na vývoj americké klarinetové školy
 (Jakub Hrdlička)

2015, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/dvg9u/ | Hudební umění / Hra na klarinet | Práce na příbuzné téma

Spolupráce rodiny a školy a její vliv na záškoláctví u romského žáka
 (Miluše Martincová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wdkua/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Osobnost učitele a jeho vliv na výchovu a vzdělávání žáků
 (Lucie MIKULENKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ielwnp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy
 (Vladimíra Říhová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z07i1/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Vliv osobnosti pedagoga na vzdělávání a výchovu dětí v základní škole
 (Eva Rokytová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d1l10p// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení žáků a jeho vliv na motivaci k učení.
 (Ivana POULOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3xelit// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Vliv dramatické výchovy na osobnost žáků základní školy speciální
 (Kateřina Tůmová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xw5bx/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Pedagog Rudolf Walter a Komorní hry radosti ze života
 (Růžena Dvořáková)

2012, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/f3gnm/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Práce na příbuzné téma