Theses 

Práce na stejné téma

česky | in English

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ostravice river

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Struktura epifytické bryoflóry v údolí Černé Ostravice (CHKO Beskydy)
 (Jana Procházková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eibix/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma Zobrazit popisek

Rozšíření invazních neofytů podél řek Ostravice a Morávky
 (Veronika Kalníková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ty1l2/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Komplexní fluviálně-geomorfologická analýza vývoje a stavu koryta řeky Ostravice
 (Zdeněk KAŠPÁREK)

2014, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id/8bzn2i/ | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Trend vývoje koncentrace živin a biomasy fytoplanktonu ve vybraných profilech řeky Ostravice
 (Miroslav Mrnka)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130114 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Plánování evakuace a nouzového přežití na úrovni obcí s rozšířenou působností v záplavovém území řeky Ostravice
 (Veronika Váňová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110017 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných environmentálních proměnných na makrozoobentos řeky Ostravice
 (Lucie Slavíková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108448 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Revitalizace vodního toku Ostravice
 (Tomáš Boráň)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119608 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Hydromorfologické hodnocení vybraného úseku řeky Ostravice
 (Pavla JEŽOWICZOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id/xziwqz/ | Biologie / Biologie - Geografie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Monitoring invazních a nepůvodních rostlin v povodí řeky Ostravice
 (Kristýna Zlá)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:13, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz