Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

academic success

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Motivace k výkonu a školní úspěšnost u středoškolských studentů
 (Viktor Füle)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzhg9/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Chronopsychologické aspekty akademickej úspešnosti
 (Ivana Lapšanská)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vyafe/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Critical success factors (CSFs) to combat the use of sexual violence as a weapon of war: The Democratic Republic of Congo armed conflict case study
 (Nkosingiphile Emmanuel Mkhize)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k33ei/ | Politologie / European Politics (angl.) | Práce na příbuzné téma

Copingové strategie, vybrané osobnostní charakteristiky a akademická úspěšnost studentů inklinujících k trémě
 (Tereza Žaloudková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6tbz/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Vztahy mezi styly učení, osobnostními charakteristikami a akademickou úspěšností studentů učitelství
 (Martina Baláková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ulyhh/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Přijímací zkoušky na vysokou školu jako prediktor akademické úspěšnosti
 (Jiří Žoudlík)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cy7d8/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Styly učení a školní úspěšnost u středoškoláků
 (Jan Vlachynský)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mf7iq/ | Politologie / Psychologie | Práce na příbuzné téma

Motivace a školní úspěšnost žáků na 1. stupni ZŠ
 (Magdalena DUŠÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4949ri// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující školní úspěch a neúspěch z po-hledu studentů posledních ročníků Univerzity To-máše Bati ve Zlíně
 (Magdaléna Teleková)

2013, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1596vh// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma