Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

demokraticka vychova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vybrané texty Ladislava Fukse a jejich didaktické využití v průřezovém tématu Výchova demokratického občana
 (Milan MAŠÁT)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lwanav// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Výuka průřezového tématu Výchova demokratického občana formou dramatické lekce
 (Jaroslava Sýkorová)

2008, Bakalářská práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/2705 | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma

Kooperativní výchova v rodině
 (Eva STRAŠÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bwefrw// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Výchova dítěte v rodině osamělé matky
 (Jarmila HOLÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s8o5hq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Výchova demokratického občana na 2. stupni ZŠ
 (Veronika VÝLETOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kmx57l// | Učitelství pro základní školy / ČJn-OVn | Práce na příbuzné téma

Hannah Arendtová a výchova k demokracii
 (Jana Moláková)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/azwdv/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Možnosti projektové výuky ve výchově demokratického občana v hodinách OV
 (Lucie Janíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//rl3r2v// | Učitelství pro základní školy / dějepis - občanská výchova | Práce na příbuzné téma