Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Dostupnost primární zdravotní péče v mikroregionu Čebínka
 (Jana Ziminová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/xveq6/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Dostupnost primární zdravotní péče v obcích okresu Olomouc
 (Eliška ZEDNÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0i4vre// | Matematika / Matematika - Geografie | Práce na příbuzné téma

Komplexní stylistická charakteristika a komentovaný překlad textu na téma ,,Primární zdravotní péče" z ruštiny do češtiny
 (Iveta ZOUHAROVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9n7fix// | Filologie / Ruština pro překladatele | Práce na příbuzné téma

Primární zdravotní péče: Kojenecký screening sluchu z pohledu speciální pedagogiky
 (Jana SOLDANOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//25eb0c// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Dostupnost zdravotní péče a hospodaření soukromých praktických lékařů
 (Ilona Konečná)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85182 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Dostupnost zdravotní péče v krajích České republiky
 (Stanislava Černovská)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23910 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma

Třídní učitel jako činitel ovlivňující sociální zdraví svých žáků
 (Iveta Šlahařová)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ihmhf/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Činnosti třídního učitele podporující zdraví žáků v podmínkách střední odborné školy
 (Jana Janoušková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdf51/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma

Informovanost žáka mladšího školního věku v oblasti zdraví
 (Zdeňka Tománková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hr96a/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma