Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
The Project of Innovation of Supportive Tools of the Technology Innovation Center in Zlin in the Field of Startups
 (Mehmet Berk Özyürek)

2020, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//momvcm// | Economics and Management / Business Administration | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů
 (Lucie ERBENOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hcxd6o// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Využití a zneužití ionizujícího a neionizujícího záření
 (Natálie MAJEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yfyh72// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž pacientů při vyšetření metodami nukleární medicíny a jejich srovnání s ostatními metodami využívajícími ionizující záření
 (Hana Vaňourková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v7oi38// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografií
 (Vendula Mandlová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118623 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Specifika Pozitronové Emisní Tomografie a hybridního systému Pozitronové Emisní Tomografie s Výpočetní Tomografií u vyšetření dětských pacientů na oddělení nukleární medicíny
 (Iva KŘIVÁNKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//bp2lrc// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Pozitronová emisní tomografie u mnohočetného myelomu
 (Ester KUBENKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//p4abq9// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Přínos pozitronové emisní tomografie v rámci navigace před zevní radioterapií
 (Michala CHŘIBKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//f0k0b0// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Kvantitativní parametry u pozitronové emisní tomografie
 (Kateřina HRŮZOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jutsry// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Pozitronová emisní tomografie u pacientů s karcinomem štítné žlázy
 (Lucie KOPLOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//tkg072// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)