Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh marketingové strategie společnosti J.P. Plast s.r.o.
 (Ondřej Holeček)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/lqv60/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Návrh marketingové strategie společnosti BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.
 (Eliška Weiserová)

2013, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/wmxof/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza firmy Plast Brno, spol. s r. o.
 (Lucie Kujová)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza firmy Plast Brno, spol. s r. o.
 (Lucie Kujová)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/vxpnq/ | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Návrh nové technologie výroby lopatkového kola v podmínkách firmy BELT PLAST s.r.o.
 (Pavel Česnek)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129711 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza účetních výkazů společnosti WOLKO-PLAST s.r.o.
 (Nikola Zbranková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8al2uq// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Ocenění podniku FV - Plast a.s.
 (Eliška Medřická)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75544 | Finance a účetnictví / Finance a oceňování podniku | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení finanční situace společnosti J. P. PLAST, s.r.o.
 (Tereza Gajdošová)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//847o1s// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Plán pro zvýšení udržitelné mobility pro firmu Flídr s.r.o. a Flídr plast s.r.o.
 (Josef Hejtmánek)

2018, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kvedm0// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Řízení pracovního kapitálu ve společnosti FV – Plast, a.s.
 (Viktor Vaněček)

2018, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/67zlgr/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízen inovací v podniku | Práce na příbuzné téma