Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Biologické čištění průmyslových odpadních vod v Hexion Specialty Chemicals Sokolov, a.s.
 (František Přibyl)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86662 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Čištění průmyslových odpadních vod
 (Iva Němcová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//owolt2// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Studium účinnosti čištění odpadních vod na koksovně ArcelorMittal Ostrava a.s.
 (Daniela Mařádková)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119369 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Problematika biologického čištění odpadních vod v ČOV Český Těšín
 (Pavla Franková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86605 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanů biologicky
 (Tomáš Gambal)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115716 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Účinnost mechanicko-biologického čištění odpadních vod - ČOV Zubří.
 (Petra Glumbíková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97770 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení odkanalizování a čištění odpadních vod v Kravařích
 (Alena Kulichová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103214 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Čištění odpadních vod v chemických závodech
 (Adam Hruška)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129886 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma