Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v procesu základního vzdělávání
 (Jaroslava Sluková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sbwxs/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole
 (Iva Různarová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwzc6/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Přístupy pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní škole
 (David Hrabě)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b2c6l/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Analýza podmínek edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při přechodu na druhý stupeň základní školy
 (Zuzana Pištorová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bgyky/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ročníkově smíšené třídě
 (Kateřina Mužíková)

2020, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//78wx90// | Specializace v pedagogice / Resocializační pedagogika | Práce na příbuzné téma

Evaluace pokroku v edukaci žáků s ADHD
 (Michaela SMEJKALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1b8hsq// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Implementace podpůrných inkluzivních opatření na středních školách: evaluace současného stavu
 (Tomáš Šenkeřík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//clk32m// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů pro SŠ | Práce na příbuzné téma

Edukace pacientů s antikoagulační léčbou
 (Brigita JANEČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0v5v2e// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Inkluze očima pedaoggických pracovníků. Inkluze v praxi, její přínosy, rizika a možná zlepšení z pohledu pedagogických pracovníků
 (Veronika Bolechová)

2019, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/irbi2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Práce na příbuzné téma

Sociální inkluze lidí po výkonu trestu odnětí svobody
 (Igor Hendrych)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fp751/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)