Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Geologické vrtné práce a jejich ekologická rizika - právní pohled
 (Marie Poláčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jntfq/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Důlní činnost a staré ekologické zátěže v okolí Vranové Lhoty a Staré Rovně
 (Lukáš Dostál)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107771 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Management starých ekologických zátěží ve vybraném regionu
 (Pavel Kvapil)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wp8urs// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení stavu staré ekologické zátěže pocházející z hornické činnosti v Kutné Hoře a okolí
 (Kateřina Hladíková)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//udjlwy// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Likvidace starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na Hodonínsku
 (Šárka Gazdíková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7qehiv// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Staré ekologické zátěže - skládky galvanických kalů a jejich vliv na kvalitu vody v povodí Chuchelského potoka
 (Jana ERBENOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//73kzpu// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Studie revitalizace ploch kontaminovaných starou ekologickou zátěží pomocí rostlin
 (Alexandra Solodovnikova)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//hj3pk3// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Biodegradace topného oleje při likvidaci starých ekologických zátěží ve Vancouveru v Kanadě.
 (Radek Staufčík)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133994 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Brownfields a staré ekologické zátěže Ostravska z pohledu toxického zatížení životní prostředí
 (Filip URBAN)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//43vxle// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Management rizik jako jeden z nástrojů strategického/taktického řízení v praxi MSP
 (Pavel Zamulinský)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rog7k/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)