Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Analýza a vylepšení uživatelského rozhraní a prožitku aplikace MCUXpresso Web SDK Builder
 (Lukáš Trnka)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ewo73m// | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Analýza a vylepšení uživatelského rozhraní aplikace MCUXpresso Web SDK Builder
 (Jiří Zenzinger)

2022, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a7bv37// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh webové aplikace založené na přístupu Progressive Web Apps
 (Anh Tu Ho)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76778 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Webová aplikace pro online web scraping
 (Jakub Drahoš)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//9r048j// | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Tvorba webové aplikace pro vizualizaci měřených dat za použití platformy LabVIEW NXG Web Modul
 (Jan Maléř)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143914 | Řídicí a informační systémy / | Práce na příbuzné téma

Vývoj Web3 NFT herní aplikace
 (David Rábel)

2023, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bzjp4j// | Informační technologie / Softwarové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Použitelnost decentralizovaných technologií pro vývoj webových aplikací (Web 3.0)
 (Daniel Schmid)

2023, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7558 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Tvorba webové aplikace "Meteorologický slovník" na platformě Zend Framework
 (Petr SLAVÍČEK)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e2mqbb// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Komplexní srovnání vývoje webových aplikací ve frameworcích Zend (PHP) a Grails (Java-Groovy)
 (František Odehnal)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29668 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Implementace CMS na PHP frameworku Symfony
 (Jiří Barouš)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xejc0/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)