Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Průběh spolupráce kurátora pro děti a mládež s rodinou a dítětem a jeho role při sanaci rodin z pohledu pracoviště OSPOD Prahy 5
 (Anežka Voltrová)

2012, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/qcovf/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Práce na příbuzné téma

Sociálně-pedagogické přístupy práce s "neorganizovanou mládeží" v nízkoprahových zařízeních a otevřených klubech pro děti a mládež
 (Michal SVOBODA)

2007, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hk6shp// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Ohrožené děti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Jana Glaserová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//c7720x// | Sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Dobrovolný pobyt v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Hana Pišná)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc1gx/ | Sociální pedagogika a poradenství / | Práce na příbuzné téma

Potřeby dítěte jako východisko péče o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Markéta Tichá)

2016, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/mk9gf/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Práce na příbuzné téma

Zanedbané děti z nefunkčních rodin v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Ester KOLODZIEJOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//l8s91d// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Děti s lehkým mentálním postižením v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Jana Thomayerová)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//guk3em// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Možné přínosy poetoterapie v sociální práci s dětmi, které jsou umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Dětském centru Zlín
 (Iveta Heclová)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13321/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vnímání profesních hranic zaměstnanci vybraného zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Lenka Cikrlová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/joi22/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Postoje pracovníků k implementaci standardů kvality sociálně právní ochrany v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 (Petra Kovářová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t82rk/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)