Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh technologické úpravy SKO pro jeho využití ke spalování
 (Michal Šafář)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107942 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Uhlovodíky a oxid uhličitý v půdním vzduchu nad a mimo ložisko ropy a plynu
 (Ondřej Prokop)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wamcw/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Capture of carbon dioxide from flue gas using natural limestones, modified sorbents and sorbents derived from precursors
 (Barbora Miklová)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//jm2gac// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Carbon dioxide transport within the leaf mesophyll: physico-chemical and biological aspects
 (Daniel VRÁBL)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//55j9vm// | Fyziologie a imunologie / Fyziologie a vývojová biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
 (Tomáš Prostějovský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114583 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Distribuce metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu ve východní části lanžhotské kry ve vídeňské pánvi
 (Ondřej Prokop)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvjuj/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy (Pt, Pd a Au) na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
 (Nela Ambrožová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94814 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Změny hodnot pH povrchových vod v důsledku kolísání koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře
 (Andrea Rybářová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jh41l/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Dluhopisy MERO ČR, a.s.
 (Lenka Francová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cgua8/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma