Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)
Hra pro děti se zrakovým postižením
 (Michaela Alves Gloria de Oliveira)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6nwz/ | Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

GOGO - hračky pro slepé psy
 (Klaudie Ančincová)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9zpqj5// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Produktový design | Práce na příbuzné téma

Hračky, rehabilitační a kompenzační pomůcky pro žáky se zrakovým postižením
 (Barbora Jahnová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//zdwsng// | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky a technické a informační výchovy pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Psychomotorické hry pro sluchově postižené děti předškolního věku
 (Anna Šperková)

2015, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/nrq1z/ | Dramatická umění / Výchovná dramatika pro Neslyšící | Práce na příbuzné téma

Táborové hry pro děti se zrakovým postižením
 (David Lorenz)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ony94/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Návrh didaktické hry k rozvoji sebeobsluhy zrakově postiženého dítěte
 (Eliška Moravcová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB426 | Speciální pedagogika / Sociálně výchovná péče o smyslově postižené | Práce na příbuzné téma

Hry a činnosti pro rozvoj dítěte raného věku se sluchovým postižením
 (Věra PAŽOURKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cnla1w// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika raného věku | Práce na příbuzné téma

Míčové hry zrakově postižených
 (Luděk HENDRYCH)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wwo669// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Deskové hry pro děti se zrakovým postižením
 (Kateřina Švecová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8132 | Speciální pedagogika / Sociálně výchovná péče o smyslově postižené | Práce na příbuzné téma

Využití optických a kompenzačních pomůcek pro slabozraké a nevidomé, náplň činnosti center pro zrakové postižené a nevidomé
 (Magdaléna Furdeková)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkpfy/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)