Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Etika v sociální práci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 » (celkem 44 prací)
Region Goralů a Rusínů pod Pieninami a jeho tkané koberečky jako zdroj inspirace pro volnočasovou aktivitu - tkaní s dětmi a mládeží v Jižních Čechách. (Didaktický projekt usilující o propojení českého a slovenského tradičního a současného tkaní)
 (Olga PIKOUSOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6tpkuz// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Preventivní aktivity v rámci sociální práce s rizikovou mládeží a jejich realizace v NZDM Salesiánského střediska mládeže v Českých Budějovicích
 (Jana VELTRUBSKÁ)

2019, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2tygjx// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

ETICKÁ PROBLEMATIKA PÉČE O SENIORY V DOMOVECH PRO SENIORY. REFLEXE NA STANDARDY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ETICKÝCH SOUVISLOSTECH.
 (Dana ČERVONYJOVÁ)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//44iynt// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Etika v rámci zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR
 (Daniel DUŠEK)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1dn71p// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Aplikace etiky v sociální práci při práci s romským klientem v NZDM Cross Strakonice
 (Kristýna VIEHMANNOVÁ)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yuw72o// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Hodnota "kritické sociální práce" ve srovnání s jinými přístupy v sociální práci s ohledem na východiska, principy a hodnoty v této oblasti lidské praxe
 (Kristýna MÖHWALDOVÁ)

2018, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jeppo4// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Sociální práce a etika v jednání sociálního pracovníka
 (Renata Maczková)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//arsj88// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Altruismus a egoismus v kontextu dilemat v sociální práci
 (Klára LICHOVNÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mjbwps// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Práce na příbuzné téma

Multikulturalismus a etika v sociální práci
 (Veronika KURNICKÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//k2xsoz// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Etika v sociálních službách pro seniory
 (Venuše FIRSTLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f0rvtz// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 » (celkem 44 prací)