Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Ošetřovatelská péče o novorozence v rámci perioperační péče.
 (Nikola BENEŠOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d4xqat// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Práce na příbuzné téma

Specifika pooperační péče po břišních operacích
 (Veronika PLOTICOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mtpx2c// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče u pacienta před a po ortognátní operaci
 (Darina Kalců)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/tgd5e/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci srdce s mechanickou srdeční podporou
 (David Hájek)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/hvtsi/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s totální endoprotézou kyčle
 (Lucie Křížová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/eafd4/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Edukace v předoperační přípravě a pooperační péči u vybraných skupin klientů pomocí vytvořených informačních map péče
 (Lenka Kulhavá)

2006, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tepoe/ | Specializace ve zdravotnictví (kombinované) / Ošetřovatelství | Práce na příbuzné téma

Specifika ošetřovatelské pooperační péče
 (Kristina TOMÁŠKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8ciwxx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Specifika pooperační péče pacientů s kataraktou v lokální anestézii
 (Monika Bednářová)

2016, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//gtu5tm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Specifika pooperační péče pacientů s kataraktou v lokální anestézii
 (Monika Bednářová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//dx7mxt// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Předoperační a pooperační péče u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu
 (Helena Smejkalová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t228yz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma