Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 35 prací)
Hodnocení zdravotních rizik vybraných faktorů pracovního prostředí a pracovnělékařských služeb v oblasti recyklace a zpracování druhotných surovin a odpadů
 (Sára DVOŘÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tc3wve// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování druhotných surovin vzniklých při hornické činnosti
 (Ondřej Ťupa)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137186 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zpracování druhotných surovin v pracovních činnostech na 1. stupni ZŠ
 (Pavla Kleňharová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6469 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování druhotných surovin ve stavebnictví
 (Eva Hašlerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129303 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma

Ocenění podniku v oboru zpracování druhotných surovin
 (Taisia Nistorenco)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70314 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti majetkové účasti obce v obchodní společnosti zabývající se druhotným zpracováním surovin
 (Veronika Součková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97854 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Zpracování vybraných druhotných surovin a odpadů v technologickém cyklu
 (Petr Janík)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136574 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Projekt modernizace ve firmě v oblasti sběru a zpracování druhotných surovin
 (Nikola Mikulová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86233 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Využití odpadů v regionu jako druhotného zdroje surovin
 (Veronika Hrabinová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//kmzno8// | Logistika / Logistika (LOG) | Práce na příbuzné téma

Rudolf Firkušný: Umělecký a osobnostní vývoj českého pianisty a skladatele do roku 1948
 (Richard Pohl)

2016, Disertační práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/o4jnh/ | Hudební umění / Interpretace a teorie interpretace | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 35 prací)