Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Výpočet profilů Gibbsovy energie chemické reakce pomocí ab initio molekulové dynamiky kombinované s metodou Umbrella sampling
 (Pavel CHMELAŘ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kwko98// | Chemie / Management v chemii | Práce na příbuzné téma

Ab-initio výpočty strukturních a elastických vlastností alfa-chitinu
 (Michal Petrov)

2018, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xggui/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Reaction mechanisms of glycosyltransferases studied by Ab Initio molecular dynamics
 (Pavel Janoš)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ndj99/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Práce na příbuzné téma

Struktura a dynamika cytochromu P450
 (Tereza HENDRYCHOVÁ)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fi0tme// | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Studium cisplatinového derivátu pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR), Ramanovou spektroskopii a teoretickými přístupy
 (Magdaléna Krejčíková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5bne/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Kombinovaný přístup ke studiu struktury a elektronických vlastností chalkogenidových skel
 (Iva Voleská)

2015, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kqxvat// | Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie anorganických materiálů | Práce na příbuzné téma

Studium elektronové struktury fosfosilikátů a jejich silikátových prekurzorů metodou DFT
 (Petra Hrozková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6ybl/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

DFT studium interakce aktivního místa Thioredoxin reduktázy s modelovým komplexem Au(I)
 (Ondřej Schindler)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jjhy0/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Návrh a konstrukce výměnně-korelačních děr v DFT
 (Tomáš Persaň)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r6j2k/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu koordinačního prostředí atomů Si a P na tvorbu SiO6 center metodami EHT a DFT
 (Petra Hrozková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7k9q/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)