Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Chalkogenidová skla, materiály pro mikro- a nanotechnologie
 (Hana Přibylová)

2011, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//j1ve00// | Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie anorganických materiálů | Práce na příbuzné téma

Chalkogenidová skla a chalkogenidové tenké vrstvy systému As\dindex{2}Se\dindex{3}-As\dindex{2}Te\dindex{3}-SnTe
 (Václav Parchanski)

2010, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5trnhg// | Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie anorganických materiálů | Práce na příbuzné téma

Chalkogenidová skla pro fotoniku
 (Lukáš Střižík)

2014, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zmizz9// | Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie anorganických materiálů | Práce na příbuzné téma

Strukturování tenkých vrstev chalkogenidového skla složení As\dindex{50}Se\dindex{50} pomocí elektronové litografie
 (Michal Kurka)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yx84hu// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Chalkogenidová skla systému Ge-Sb-Te.
 (Lukáš Střižík)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6oezel// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studie krystalizace v tenké vrstvě (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9} pomocí optické mikroskopie
 (Michaela Horová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8232x9// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Kinetika krystalizace ethylen-oktenových kopolymerů
 (Ondřej Kotula)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//izyjfw// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Kinetika krystalizace v podchlazených chalkogenidových systémech
 (Jaroslav Barták)

2014, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8965d7// | Fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Krystalizace polymerních směsí obsahujících polybutylentereftalát (PBT)
 (Dominika Hanušová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hhfdlw// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Krystalizace etylen-vinyl acetátu (EVA)
 (Ondřej Mrhálek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qlyvuw// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)