Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Udržitelný rozvoj venkova na příkladu vybrané obce. Případová studie.
 (Monika Matoušková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/h1i8f/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Aplikace metodiky strategického plánování pro udržitelný rozvoj obce
 (Martina Jermanová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bjlkk/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Rozvoj katastru obce Podolí
 (David Kadlčík)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w20f7v// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Možnosti rozvoje venkova na příkladu vybrané obce
 (Lucie Součková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/oq1aa/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Názory klíčových aktérů na uplatnění principů CSR a udržitelného rozvoje na úrovni vybrané obce
 (Ekaterina Čermáková)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gljhi/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Studie přírodního a kulturního dědictví obce Prysk v posledních 100 letech s využitím poznatků pro udržitelný rozvoj obce.\nl{}
 (Radek TIMOFTEJ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gkw9cf// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Identita a jedinečnost Heřmanovic - potenciál rozvoje venkovské obce
 (Stanislav Křenek)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/xym6t/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Rozvoj obce Kořenec jako centra přírodního parku Řehořkovo Kořenecko
 (Lea Štulpová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xcblhw// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Hodnocení dopadu infrastruktury na lokální úroveň, na příkladu komplexního zhodnocení výstavby Truck centra Krásný Les (Petrovice)
 (Nikol JECHOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ee5xx4// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Analýzy a nastavení vhodných indikátorů k měření ekonomických efektů turismu na lokální úrovni
 (Lenka Samková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13178/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)