Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Regionální dispečerská pracoviště na Moravě
 (Jiří Ponížil)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z03ujh// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení
 (Lukáš Dušek)

2008, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dscn7f// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Technické požadavky kmenové pásové pily ve vztahu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 (Michal Procházka)

2021, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//5u7k6y// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Splnění požadavků předpisů EU u dováženého technického zařízení
 (Jana Sikora)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128113 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Certifikace v rámci Eurasijského ekonomického svazu a její aplikace na vybraná průmyslová zařízení
 (Hana Kavická)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m1oz0/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Legislativní požadavky pro projekci a provoz silnoproudých napájecích zařízení drážních systémů
 (Martin Houžva)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//tkdqc6// | Elektroenergetika / | Práce na příbuzné téma

Vybraná rizika elektrických zařízení NN z hlediska bezpečnosti osob a majetku
 (Tomáš Turoň)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135880 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Posouzení technického zařízení z hlediska BOZP
 (Patrik Nowak)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118567 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Metoda FMEA pro hodnocení rizik v organizaci státního odborného dozoru, Technické inspekci České republiky
 (Libor Šubrt)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/oqvmj/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Zdravotně postižený účastník cestovního ruchu v ubytovacím zařízení kategorie hotel
 (Karolína Jechová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50489 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)