Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Studie možností akumulace elektřiny a tepla v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie
 (Luboš SLÁDEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ydatgz// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Akumulace tepelné energie v PCM
 (Luboš Krause)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mvgawl// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití anorganických solí pro akumulaci tepelné energie
 (Hana Polednová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yf27ey// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení termodynamických parametrů anorganických solí využitelných pro akumulaci tepelné energie
 (Lucie Oravová)

2010, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h77wd8// | Chemie a chemické technologie / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Materiály s fázovou změnou pro ECCS systémy jaderných elektráren
 (Petra MAŘÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xkp0q2// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

Studium povrchově aktivních látek s využitím pokročilých elektrochemických metod
 (Matilda Roziková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ihy29/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Chemická syntéza nanočástic slitin kovů s řízenou morfologií a složením
 (Vít Vykoukal)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jy0re/ | Pokročilé materiály a nanovědy / Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie | Práce na příbuzné téma

Materiály s fázovým přechodem
 (Kateřina Ondřejová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qg25kv// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Mikroenkapsulace materiálů s fázovým přechodem
 (Monika Rudecká)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fvfx5k// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Akumulace tepelné energie v PCM
 (Luboš Krause)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mvgawl// | Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)