Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

výživa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Stravovací zvyklosti a pitný režim u zaměstnanců vybrané společnosti
 (Jan Brzobohatý)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dn1x7/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Práce na příbuzné téma

Zdravá výživa podporovaná ICT jako nástroj prevence chorob
 (Tereza Kubečková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13454/vsh_m/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Prevence metabolického syndromu výživou a pohybem
 (Veronika Krupková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qucn7/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Práce na příbuzné téma

Prevence osteoporózy u dívek ve věku 15-20let
 (Lucie Svobodová)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oxzhy/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Osteoporóza prevence a léčba výživou
 (Monika KUBECOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pcogjx// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Prevence aspirace při výživě nasogastrickou sondou
 (Martina VANČOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7m9wis// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Prevence poruch příjmu potravy a propagace správné výživy: tvorba edukačního materiálu pro základní školy
 (Lenka Suchopárová)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bx6p4/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Práce na příbuzné téma

Výživa jako primární prevence u dětí předškolního věku
 (Veronika HLÍZOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//azvghx// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Výživa jako primární prevence u seniorů a vliv způsobu bydlení na jejich stravovací chování
 (Veronika HLÍZOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i28cfu// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)