Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Možnosti vizualizace antropogenně změněné krajiny s využitím geotechnologií. Případová studie v rámci Karlovarského kraje.
 (Dominik BRÉTT)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5sw1xp// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

3D vizualizace uranového dolu Rožná
 (Jan Vlk)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92044 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Těžba hnědého uhlí na Sokolovsku a její regionálněgeografické aspekty
 (Kateřina FEJLKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cgbv1a// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Vývoj struktury osídlení na Sokolovsku
 (Daniel BRODNÍČEK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//882fxu// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty vlivu těžby nerostných surovin na rozvoj sídelní struktury v území Sokolovské pánve
 (Filip SIVÁK)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wcdkzq// | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

3D vizualizace zaniklé obce a její hodnocení z hlediska uživatelské kognice
 (Pavla DĚDKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rx3oz4// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce zaniklé vesnice s využitím reálných 3D modelů
 (Lucie KRÁLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v3diz0// | Geografie / Geoinformatika a geografie | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukční 3D vizualizace zaniklé obce - případová studie Přísečnice
 (Jana CEEOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0y583l// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce a vizualizace zatopené obce Lazinov
 (Ladislav Koudelka)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a18xe/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

ZANIKLÉ OBCE DOMAŽLICKA
 (Petr ADAMEC)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//duimvz// | Geografie / Geografie - Biologie v ochraně životního prostředí | Práce na příbuzné téma