Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Hodnocení vlivu pěstování a výroby bavlny na kvalitu vody a půdy v severozápadní Indii
 (Marie BOUCHALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//feag6h// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Analýza jakosti vody v nádrži Plumlov
 (Klára Náglová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//of261x// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Pollution of water and environmental policies in Tianjin area: Perception of environmental threats by city residents
 (Veronika VASEKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fk8lig// | Asijská studia / Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura | Práce na příbuzné téma

Zdroje znečištění povrchových vod v území PR Koutské a Zábřežské louky
 (Pavla Vochyánová)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74404 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Revitalizace pravobřežního přítoku Bouřlivce od Domaslavic a měření jakosti vody vodního toku
 (Kateřina BRABCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zbncyt// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality vody vodního toku Petrůvka
 (Nikola Zajíčková)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137162 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Změny kvality vody vybraného toku v obci Kojčice
 (Rudolf Koranda)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//uqxp4z// | Zootechnika / | Práce na příbuzné téma

Vybrané malé vodní elektrárny na řece Bílině a posouzení jejich vlivu na vodní tok
 (Kateřina KOUSALOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dw2c6d// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení vývoje vlivu obce Dolní Lutyně na vodní tok Olše
 (Věra Kijonková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97717 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vodní tok Bílovka - antropogenní vlivy na kvalitu vody.
 (Vojtěch Olbrecht)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97827 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)