Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Assessment of Policy Changes of the Impacts of Urbanization, Economic Growth and Decentralization of Water Services with Regard to Water Quality in Mexico
 (René Fernando Lara Cervantes)

2011, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52308 | Politologie / | Práce na příbuzné téma

Dostupnost zdravotně nezávadné vody v Nikaragui se zaměřením na rurální oblasti regionu Carazo
 (Diana Křížová)

2019, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yx0iku// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Technologie úpravy vody a kvalita pitné vody
 (Petr BERKA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xzrb29// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Intenzifikace úpravny vody Horka za účelem zajištění kvality vyráběné pitné vody v souladu s platnou legislativou
 (Miroslav Hudák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115580 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Mikrobiologická kvalita pitné vody
 (Eliška Rohrerová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ifk8a8// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Práce na příbuzné téma

Kvalita pitné vody ve vojenském újezdu Brdy
 (Lenka DIVINOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h1rjh7// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Kvalita vodovodní vody
 (Kateřina Sotolářová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6unn/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Kvalita pitné vody
 (Lenka SVÁTKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nxnqee// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Kvalita studniční vody jako individuální zdroj zásobování\nl{} pitnou vodou v Pardubickém kraji
 (Simona Suchomelová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rxpiv7// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Kvalita pitné vody v ČR za posledních 15 let
 (Eva SANISLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//te5e2j// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)