Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

výuková metoda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Mezipředmětové vztahy ve výuce fyziky na 2. stupni ZŠ
 (Tereza NOVÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ih5icc// | Přírodovědná studia / Fyzika se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Mezipředmětové vztahy písemné a elektronické komunikace
 (Martina Čechová)

2017, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//awqzli// | ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM PŘEDMĚTU PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE / | Práce na příbuzné téma

České dějiny v krásné literatuře (mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury a dějepisu s didaktickou aplikací)
 (Markéta HALADOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//foujh0// | Učitelství pro základní školy / ČJ-Dě | Práce na příbuzné téma

Mezipředmětové vztahy ve výuce výtvarné výchovy v základním vzdělávání
 (Nela ŠULCOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v7j3sb// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Praktické využití pop music v hudební výchově na druhém stupni základní školy s přesahem do mezipředmětových vazeb
 (Věra OŠČÁDALOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jd8cgn// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Výuka dopravní výchovy na druhém stupni ZŠ s přihlédnutím k mezipředmětových vztahům
 (Monika Winklerová)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ykp31/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

ROZVÍJENÍ MEZIPŘEDMĚTOVÝCH VZTAHŮ PROSTŘEDNICTVÍM PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ NA 1. STUPNI ZŠ
 (Martina BANÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d82w3a// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Tvořivost učitele ve výuce předmětu informatika v 1.roč. 4-letého gymnázia (využití předmětu informatika v mezipředmětových vztazích)
 (Eva CHLUDOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m5endq// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

New World Diplomacy: A study into past policy from Australia and USA and the current influence on refugee's.
 (Tyler Michele Lawrence)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72901 | Mezinárodní ekonomické vztahy / International and Diplomatic Studies | Práce na příbuzné téma

Indigenous Peoples and Environment: Australia versus North America
 (Jindřiška Riesnerová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fmwi5/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)