Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Využití a zneužití ionizujícího a neionizujícího záření
 (Natálie MAJEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yfyh72// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Vliv ionizujícího záření na živé organismy
 (Kateřina KÁŇOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nw5zz6// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Vliv záření na vlastnosti polymerů - Změna vybraných mechanických vlastností v závislosti na absorbované dávce záření
 (Zdeněk HOLÍK)

2013, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nawlsz// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Detektor ionizujícího záření pro medicínské dohledové systémy
 (Kryštof Minář)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//tzmic2// | Biomedicínský inženýr / | Práce na příbuzné téma

Určení prediktorů velikosti dávky ionizujícího záření v oblasti srdce při radioterapii levostranného prsu
 (Kateřina Poláchová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxckz/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž pacientů při vyšetření metodami nukleární medicíny a jejich srovnání s ostatními metodami využívajícími ionizující záření
 (Hana Vaňourková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v7oi38// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Informovanost populace o nežádoucích účincích ionizujícího záření
 (Vladimíra KALUSCHA NÁHLÍK)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//daf97f// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Detektor ionizujícího záření
 (Marek Eliáš)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8394e9// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Práce na příbuzné téma

Využití ionizujícího záření v archeologii
 (Sandra HORÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ex8uz0// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)