Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Numerické modelovanie testu chloridovej penetrácie
 (Michal Rajčan)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133891 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Práce na příbuzné téma

Numerické modelovanie testu chloridovej penetrácie
 (Michal Rajčan)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133891 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Práce na příbuzné téma

Úloha negativní zpětné vazby zprostředkované fosfatázou DUSP6/MKP3 v signální dráze ERK aktivované onkogeny BRAF a NRAS
 (Magdaléna Zacpalová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pg79j/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Lokalizace částečných výbojů v izolaci MKP kondenzátorů
 (Petr HOCH)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0etz19// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

MKP model pro simulaci MMB testu kohezivního rozhraní
 (Eduard ŠIMŮNEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jwqtjn// | Počítačové modelování v technice / Výpočty a design | Práce na příbuzné téma

Okrajové podmínky ve 2D MKP modelech
 (Michal MIŠIAK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ktb4ex// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

MKP modelování, zkoušení a ověřování průmyslových adheziv používaných v automobilních aplikacích
 (Aman Bahodia)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//pkidhz// | Master of Automotive Engineering / | Práce na příbuzné téma

Zlepšení cache lokality MKP pomocí křivek vyplňujících prostor
 (Petr Král)

2020, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3d8odu// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání MKP simulace s experimentem při materiálových zkouškách
 (David Janata)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//4xxicl// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza cementobetonových vozovek pomocí MKP
 (Jakub Veselý)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//k8ctyl// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)