Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Interpretace literárního díla a pojetí stylu vybraného autora
 (Martina Šubertová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1q8l/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Interpretace díla Karla Čapka v učebních textech pro střední školy v letech 1918-2018
 (Filip KOMBEREC)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//udi1cu// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání v bohemistice | Práce na příbuzné téma

Literární dílo Igora Stravinského s přihlédnutím k pojmu interpretace
 (Aneta Bendová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iml4u/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Práce na příbuzné téma

INTERPRETACE ROMÁNU KENA KESEYHO VYHOĎME HO Z KOLA VEN (KOMPARACE LITERÁRNÍ A FILMOVÉ PODOBY DÍLA)
 (Dominika DOUBOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7dej3o// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Interpretace románu Hany Andronikové Zvuk slunečních hodin
 (Monika JURASOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lymsnv// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Interpretace románu Ostrov od Roye Jacobsena
 (Tomáš VELECH)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8wcll9// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Vybraná díla Petry Soukupové a návrhy jejich interpretace v literární výchově
 (Václava WOHLMUTHOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//is60jw// | Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Práce na příbuzné téma

Tematika smrti v literatuře třetího tisíciletí: didaktická interpretace vybraných literárních děl pro děti a mládež
 (Eva LUDVÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8ezpd4// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Možnosti interpretace současné české prózy v literární výchově na střední škole: díla J. Hájíčka, J. Topola a K. Tučkové
 (Kateřina ELIÁŠOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gonttp// | Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Práce na příbuzné téma

Interpretace díla Karla Čapka v učebních textech pro střední školy v letech 1918-2018
 (Filip KOMBEREC)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//udi1cu// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání v bohemistice | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)