Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)
Možnosti spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při řešení situace ohroženého dítěte.
 (Valerie Vocílková)

2019, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5737 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální situace dětí s popálením – poradenství jako jedna z možností pomoci v náročné životní situaci
 (Gabriela Suchánková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kwtg2/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Sociální situace rodičů dětí s poruchou autistického spektra
 (Dita Fischer)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//8a3t78// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Ovlivnění sociální situace matek s dětmi po ukončení pobytu v azylovém domě
 (Jana BORÁKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oy5z3r// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Využití volného času u žáků ve věku 6-15 let ve městě Šlapanice
 (Ondřej Kovář)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qthca/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Porovnání úrovně vybraných koordinačních schopností u moderních gymnastek ve věku 6 - 15 let
 (Vendula Smrkalová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fw440/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Využití efektivních metod sociálními pracovníky při komunikaci s dětmi ve věku 6-15 let v nepříznivé sociální situaci
 (Anežka MALÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zxeqw7// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Využití efektivních metod sociálními pracovníky při komunikaci s dětmi ve věku 6-15 let v nepříznivé sociální situaci
 (Anežka MALÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rkkq4h// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vliv výchovných přístupů vybraných zájmových kroužků na hodnotovou orientace dětí ve věku 6-15 let
 (Marek KOPECKÝ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7sthr3// | Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp. | Práce na příbuzné téma

Volný čas a děti ve věku 6-15 let
 (Simona Pospíšilová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//4zvepq// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)