Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Alzheimerova demence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 33 prací)
Financování vybraného zařízení sociální péče
 (Irena Mačejková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wn1nz/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Aktivizační služby v zařízení sociálních služeb pro seniory z pohledu pracovníků a klientů
 (Lenka Chrobáková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v4uct/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Vliv terapeutických dílen na klienty s mentálním postižením v zařízení se sociální službou "Zámeček Střelice"
 (Zuzana Roubalová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u94wj/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Objektivizace nákladů pobytových zařízení sociální péče
 (Gabriela Steiner)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/l0dp4/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Práce na příbuzné téma

Aplikace standardů kvality v transformovaném zařízení pobytové sociální služby
 (Michala ZIMKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//det94a// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Aplikace standardů kvality sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb
 (Martin Bartoš)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thy0e/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Podnikatelský plán na zřízení domácí péče v soukromém zdravotnickém zařízení
 (Lenka Škutová)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6wkv9a// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Práce na příbuzné téma

Nová cesta domácí péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou a demencí a uspokojování duchovních potřeb v rámci programu této péče
 (Lenka Vydrželová)

2009, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//kih9f5// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Senior v pobytovém zařízení - není domov jako domov
 (Kateřina PCHÁLKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kokpim// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Arteterapie a ergoterapie seniorů s případovou studií pro Domov pro seniory Okružní v Brně
 (Ilona Zaorálková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/boped/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 33 prací)