Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 5 » (celkem 46 prací)
Projekt Centrum integrované podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole
 (Eva Štěpánková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a9msn/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Proces adaptace operátorů klientského centra vybrané telekomunikační organizace z pohledu jeho podpory pro vyjasňování psychologické smlouvy
 (Josef Douda)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7gs9/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Volnočasové aktivity dětí a dospívajících. K možnostem podpory ze strany Informačního centra pro mládež.
 (Ivana Kocourková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tiuvo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická
 (Karel Novotný)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//4detih// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Práce na příbuzné téma

PR strategie neziskové organizace Centrum podpory zdraví, z.ú.
 (Lucie MAŘANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p24hrq// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Analýza mentoringového programu Pět P komunitního centra TOTEM, jako základní princip podpory pro děti ohrožené sociálním vyloučením
 (Kateřina DOSTÁLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pt46zg// | Sociální péče / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Postupy a nástroje pro individuální plánování podpory s klienty s těžkým postižením v centru denních služeb
 (Klára Sodomková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd2mc/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Kreativní centrum jako nástroj podpory podnikání.
 (Kristýna Kovářová)

2018, Disertační práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n8kj30// | Výtvarná umění / Multimédia a design | Práce na příbuzné téma

Aplikace diferencované výuky při práci se studenty se specifickými poruchami učení
 (Žaneta RAJSIGLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lvhzmp// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů pro SŠ | Práce na příbuzné téma

Aplikace diferencované výuky při práci se studenty se specifickými poruchami učení
 (Žaneta RAJSIGLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eb02yp// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů pro SŠ | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 5 » (celkem 46 prací)