Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany
 (Vít KOPECKÝ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5i4xmd// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Proměny vnější výsypky lomu ČSA - výsypka Obránců míru
 (Kateřina BAČOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pi8r7u// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Rekultivační činnosti SD, a.s. Doly Bílina - výsypka Pokrok.
 (Dita Standfestová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130248 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Rekultivace ČSA vnitřní výsypka VI. etapa - návrh rekultivací a porovnání variant.
 (Petra Tschiharschová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137376 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Makrozoobentos pěnovcových potoků na Sokolovské výsypce
 (Martina Bartošová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qo18e/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Analýza krajiny na území Radovesické výsypky
 (Tomáš ČERMÁK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ax8kv2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vodní bezobratlí postindustriálních stanovišť - výsypky Sokolovské uhelné pánve
 (Martina Bartošová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zfva5/ | Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Bilance zrekultivovaných ploch Radovesické výsypky vůči původnímu terénu
 (Veronika ZEMÁNKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wksz65// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Návrh využití Radovesické výsypky
 (Vladěna Puschnerová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137398 | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Práce na příbuzné téma

Metody pro hodnocení stability vysokých výsypek
 (Taťána Petrášová)

2020, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142781 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)