Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Webovy systém pro identifikaci organismů metodou High Resolution Melting Analysis
 (Marek Jančo)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/le7u2/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM)
 (Klára Rozehnalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3yan/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Optimalizace nové high throughput metody pro screening potenciálních G-kvadruplexových sekvencí DNA
 (Aneta MATĚJOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//72c3ut// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Kvantitativní RT-PCR analýza kardiomyogeneze na polyanilinové vrstvě
 (Hana Vičarová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tratq/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Direct PCR, využití v rychlé prenatální diagnostice genetických abnormalit plodu
 (Kristína Kovačovicová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngeus/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

QF PCR v molekulární diagnostice NF1
 (Jitka Danadová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rgz1a/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analýza exprese inhibitorů serinových proteáz v klíštěti \kur{Ixodes ricinus} pomocí kvantitativní real-time PCR
 (Simona HAUSEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lac5si// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Real-time PCR a jeho využití v klinické molekulární diagnostice.
 (Lucie Lysková)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o7w3e/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Zavedení metody kvantifikace degradované DNA pomocí fluorescenčních PCR barviv
 (Hana Nováčková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8vpk/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Postavení Senátu v politickém systému České republiky: kvantitativní analýza
 (Jan Hruška)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ztypd/ | Mezinárodní teritoriální studia / Politologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)