Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

fotosystém II

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Fotoochranné mechanismy mutantů Arabidpsis thaliana s modifikovanou strukturou PS II a limitací xantofylového cyklu
 (Jaroslav Lang)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aoy6c/ | Biologie (čtyřleté) / Anatomie a fyziologie rostlin | Práce na příbuzné téma

Vplyv cytokinínov na udržanie funkcie fotosystému II v priebehu indukovanej senescencie
 (Helena JANEČKOVÁ)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ab99zw// | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Modelování a kvalitativní analýza fotosystému II pomocí Petriho sítí
 (Vilém Děd)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzn8b/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Vliv spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace na aktivitu transportu elektronů přes fotosyntém II
 (Zuzana MARKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//bhdk1n// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně rostlin pomocí transmisní elektronové mikroskopie
 (Veronika GRYČOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4l60z3// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Modelování vlivu elektrických polí vytvářených přenašeči elektronů ve fotosystému II na chlorofylovou fluorescenční indukci
 (Barbora CHMELINOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iqbexc// | Fyzika / Molekulární biofyzika | Práce na příbuzné téma

Proteiny fotosyntetických organizmů - struktura a interakce ve fotosystému II
 (Jan TVAROH)

2014, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ebg0gl// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Biosenzor pro detekci herbicidů na bázi izolovaného fotosystému II (PSII)
 (Magda FORMANOVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3145 | Učitelství pro střední školy / | Práce na příbuzné téma

Structural analysis of extrinsic proteins from the oxygen-evolving complex of photosystem II from higher plants
 (Jaroslava KOHOUTOVÁ)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hzso9q// | Fyziologie a imunologie / Fyziologie a vývojová biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)