Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Zátěžové faktory práce v nízkoprahovém zařízení pro romské děti a mládež pohledem animátorů
 (Jiří Tomášek)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sq048/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Současná romská mládež a specifika trávení volného času z pohledu pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 (Erik TKADLČÍK)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//993ci6// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Práce na příbuzné téma

Interpretace postojů a aspirace klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
 (Vendula KREJČOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3nia5r// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Rozdíly ve výchově a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých ve vyloučené romské lokalitě a majoritní společnosti
 (Žofie Tomanová)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//schuue// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Práce na příbuzné téma

Romské dítě "po škole" Význam romské kultury, rodinného, školního a neformálního (mimorodinného a mimoškolního) prostředí pro výchovu a vzdělávání romských dětí
 (Aneta VOMLELOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//78cke7// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Vliv rasově a extremisticky laděných filmů na dorůstající mládež majoritní společnosti
 (Nikola Straková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whwn9/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Integrace cizinců a menšin do české společnosti ve vztahu k úzké části majority.
 (Petr VÁPENÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s467nv// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Delikvence a kriminalita mladistvých
 (Michaela Nedomová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pb7oz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Kriminalita a delikvence žáků středních škol a jejich prevence
 (Pavla MARTÍŠKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//djqj1g// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)