Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

inkjet

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Problematika výzkumu azbestových vláken metodami SEM/EDX a FTIR
 (Pavla Hrušková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3914 | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy, Učitelství chemie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Metody identifikace textilních materiálů se zaměřením na metodu FTIR-ATR
 (Kristýna Hlobilová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2rs56d// | Anorganické a polymerní materiály / Polymerní materiály a kompozity | Práce na příbuzné téma

Využití FTIR analýzy plynných zplodin termického rozkladu biologických produktů
 (Patrik Zamecznik)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136008 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Analýza tepelné stability vybraných organických povlaků hliníkových materiálů s využitím FTIR a TGA
 (Tomáš SVORNÍK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qwp9iu// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Práce na příbuzné téma

Využití FTIR a UV VIS spektroskopických metod v materiálových vědách
 (Leoš POLKA)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//evcu82// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

UV VIS a FTIR spektroskopická analýza materiálů na bázi polymerů
 (Leoš POLKA)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4gzf0i// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)