Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv emisí prachových částic a pachových látek z intenzivního výkrmu drůbeže na životní prostředí v okolí chovu.
 (Marek COUFAL)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//21vo9l// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Detekce negativního vlivu dopravy na životní prostředí
 (Petra WILEŽINSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nuwim2// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Prach - analýza jeho vlivu na životní prostředí, zdraví člověka a ekonomiku
 (Šárka Zvonařová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86272 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Vybrané průmyslové podniky Ostravy, jejich vliv na životní prostředí a význam pro turismus
 (Jan Kubečka)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98417 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Screening mutagenity kontaminant životního prostředí pomocí SOS Chromotestu
 (Barbora TARABOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//t4fpvi// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Fázové děje na rozhraních atmosféra-voda-prachové čátice
 (Lenka Vaňková)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rf1dl/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv emisí prachových částic a pachových látek z intenzivního výkrmu drůbeže na životní prostředí v okolí chovu.
 (Marek COUFAL)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//21vo9l// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení vyprodukovaných emisí pachových látek a prachových částic frakce PM \dindex{2,5} z intenzivního chovu drůbeže
 (Jan PETR)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//id9ph0// | Zemědělské inženýrství / Zemědělská a dopravní technika | Práce na příbuzné téma