Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Structural joints of wood-based composite materials with plastic applied for the furniture production.
 (Eliška Máchová)

2017, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//piprt8// | Procesy tvorby nábytku / | Práce na příbuzné téma

Synthesis of composite materials based on cellulose nanocrystals
 (Johana Korbelářová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//shyjhn// | Inženýrství a management / | Práce na příbuzné téma

Properties of new composite materials based on the properties of bonded joints
 (Oktay Okcu)

2015, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//etpgkz// | Procesy tvorby nábytku / | Práce na příbuzné téma

Kompozitní materiál vyztužený skelnými vlákny s různou orientací
 (Ondřej Brychta)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bl19e4// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Kompozitní materiál na bázi termoplastického polyuretanu a sítě z uhlíkových nanotrubiček pro detekci pohybu lidského těla
 (Eva Doležalová)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//122z3s// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii
 (Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//epsps6// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Kompozitní materiály v letectví
 (Jan Geryk)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136821 | Technologie letecké dopravy / Technologie údržby letecké techniky | Práce na příbuzné téma

Oprava poškození draku letadla vzniklého běžným leteckým provozem
 (Jiří JIRÁSEK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6spn7b// | Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě | Práce na příbuzné téma

Poškození a oprava DNA po působení ionizujícího záření s různým lineárním přenosem energie
 (Lucie Ježková)

2018, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//tgy2nd// | Chemie (čtyřletá) / | Práce na příbuzné téma

Kontrolní body buněčného cyklu a oprava DNA ve vztahu k protinádorové terapii
 (Jana Figulová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0fsz/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma