Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Přístup pedagoga k žákům se specifickými poruchami učení a možnosti reedukace se zaměřením na ranný školní věk
 (Kamila Rybinová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ak8rj/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Specifika práce učitele na málotřídní škole se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení
 (Alena Kubíčková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdtf5/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání v oboru Sociálněsprávní činnosti se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení
 (Romana Sváčková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i1ob6/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Volba střední školy a úspěšnost studia u žáků se specifickými poruchami učení v komparaci se základní školou
 (Michaela Tůmová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t26l3/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Integrace žáků se SPU se zaměřením na dyskalkulii v základních školách
 (Barbora Špačková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y02wp/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza čtenářských dovedností u žáků se specifickými poruchami učení
 (Zuzana Širmerová)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8lm0/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti učitelů se vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení v prostředí SŠ
 (Jana Zoubková)

2020, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9kk91o// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Práce na příbuzné téma

Přístupy a názory budoucích absolventů pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 (Martina Weigelová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f01sf/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Edukace žáků se specifickými poruchami učení v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 (Petra Hantková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/se3k1/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)