Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
POLYMERNÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY V ELEKTROTECHNICKÉ PRAXI
 (Zdeněk Polášek)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lcldjo// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Kovové a polymerní materiály pro medicinální aplikace -typy, vlastnosti a jejich srovnání
 (Anežka Kalužná)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1hcmxj// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Elektroizolační kompozitní materiály se sníženou hořlavostí
 (Petr KADLEC)

2019, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qhvoy7// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Kompozitní materiály v letectví
 (Jan Geryk)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136821 | Technologie letecké dopravy / Technologie údržby letecké techniky | Práce na příbuzné téma

Kompozitní materiály s plnivy na bázi polyanilinu
 (Jakub LAŠTOVKA)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wko1er// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Kompozitní materiály na bázi magnetoreologických elastomerů
 (Tomáš Petr)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7rcn5d// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Nanočástice oxidu železa a kompozitní materiály na jejich bázi pro magnetickou hypertermii
 (Ilona Sergeevna SMOLKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//epsps6// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Srovnání mechanických vlastností jednodruhových vláknových a hybridních kompozitů
 (Martina Kalová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108988 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Statické a crashové vlastnosti vybraných aramidových a hybridních kompozitů
 (Marek Šulc)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//tkfiie// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály | Práce na příbuzné téma

Metoda nekonformních konečných prvků v rovinné úloze lineární pružnosti
 (Ondřej FIALA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ducuks// | Aplikované vědy a informatika / Matematické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)