Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)
Posouzení nepříznivé sociální situace dětí a mládeže v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
 (Natálie VÁŇOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jwnbpr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Konfliktní situace klientů v Domě na půli cesty
 (Lenka Smejkalová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bj5lb/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Úspěšnost lidí na okraji společnosti při řešení své sociální situace
 (Ladislav Ptáček)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m95pv/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Možnosti spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při řešení situace ohroženého dítěte.
 (Valerie Vocílková)

2019, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5737 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Možnosti řešení nepříznivé sociální situace osamělých matek v azylovém domě
 (Jana KLÍMOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//royat0// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Úloha azylového domu pro matky s dětmi a ženy v tísni v Kroměříži v řešení jejich nepříznivé sociální situace
 (Jana BARTONÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mj606u// | Sociologie / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Přístup klientek azylového domu k řešení své životní situace
 (Štěpánka Janků)

2020, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2gunfo// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Sociální, zdravotní a další služby lidem bez domova
 (Linda Zákorová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/y0qtr/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální politika | Práce na příbuzné téma

Kvalita pobytové sociální služby v Domově pro seniory Trutnov
 (Vladimíra Lagutinová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/n051o/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Komplexní péče poskytovaná dětem s kombinovaným postižením v institucionální péči
 (Martina Sachsová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/on9uf/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)