Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Evakuace obyvatel v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné chemické látky na území města – únik amoniaku v objektu O2 arény
 (Filip Fiala)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//khde35// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

Dopravní nehody při silniční přepravě nebezpečných látek a ochrana obyvatelstva v případě úniku nebezpečné chemické látky
 (Lucie Podešvová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//nkl6sa// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Ochrana obyvatel v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné chemické látky na území města Klatovy
 (Markéta ŠILHAVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dcv06z// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Posouzení rizik úniku nebezpečné chemické látky z vybraného zimního stadionu
 (Veronika Vychodilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//izp3go// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Evakuace obyvatel v případě vzniku mimořádné události spojené s únikem nebezpečné chemické látky na území vybraného města
 (Sabina WINTEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d49pxz// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Analýza připravenosti školských zařízení na mimořádnou událost, spojenou s únikem nebezpečné chemické látky v okolí školy
 (Lenka Koubová)

2020, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//glde26// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Modelace a analýza simulovaného úniku nebezpečné chemické látky při její přepravě
 (Dana Müllerová)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//8jmnz4// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Analýza a modelace nehody s únikem nebezpečné chemické látky
 (Patrik Werner)

2019, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//2q89nk// | Chyba / | Práce na příbuzné téma

Vybrané chemické látky a připravenost integrovaného záchranného systému na tyto látky ve vybraném území Jihočeského kraje. (AMONIAK, CHLOR, ZEMNÍ PLYN, BENZÍN)
 (Martin ŠEVČÍK)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p1jj7k// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)