Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh topného systému fotobioreaktoru pomocí odpadního tepla z bioplynové stanice.
 (Radek Haltof)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144734 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Analýza možností akumulace tepla v horninovém masivu a jeho následné využití.
 (Adam Pytlik)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116540 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Využití odpadního tepla šroubového kompresoru v teplárně Komořany.
 (Roman KOUTNÝ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bqmtgf// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Využití odpadního tepla z kompresoru
 (Jana Hlavenková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136979 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Využití odpadního tepla z vysokotlakého kompresoru
 (Martin Valeček)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141362 | Energetika / Energetika 21.století | Práce na příbuzné téma

Využití tepla ze šroubových kompresorů
 (David Zimák)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99725 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Technické řešení využití odpadního tepla
 (Lukáš Pacas)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141054 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití odpadního tepla z chlazení šroubového kompresoru
 (Miroslav Anlauf)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93739 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh měřicí linky pro výzkum chlazení pístového kompresoru
 (Roman Lukeš)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137106 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma