Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Sociálně vyloučené lokality na Moravě
 (Petra Šťastná)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jlg0g/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Vliv projektu Asistent prevence kriminality na kvalitu života obyvatel sociálně vyloučené lokality ve městě Bruntál
 (Jana Černínová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/hrgai/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Sociálně vyloučené lokality v Ústeckém kraji – příčiny a důsledky
 (Kristýna Provazníková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cabzv/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Podpůrné faktory a bariéry při integraci dětí z vybrané sociálně vyloučené lokality do primárního stupně vzdělávacího systému
 (Monika Koubová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2vrq/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě na kazuistice lokality Ostrava - Kunčičky.
 (Růžena DUNKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//038jwm// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociálně vyloučené lokality v oblasti SO ORP Děčín
 (Daniel ANDELT)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//r2amc8// | Geografie / Geografie-Historie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Možné důvody sociálního vyloučení romského dítěte z pohledu romských rodin ze sociálně vyloučené lokality
 (Dana VOSTŘELOVÁ)

2020, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iom2dj// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Hodnocení dostupnosti služeb z perspektivy obyvatel sociálně vyloučené lokality Dubí-Pozorka
 (Adam ŠTIKA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s9c2pt// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Analýza potřeb obyvatel sociálně vyloučené lokality Boletice nad Labem
 (Michal OBŠITNÍK)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qs3pm2// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Percepce sociálního vyloučení obyvateli sociálně vyloučených lokalit
 (Kristýna ŽLÁBKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ege93v// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)