Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Antikorozní ochrana dopravních prostředků
 (Kryštof Kohout)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//j0juoc// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Návrh na umisťování záchytných parkovišť (P+R) v Hradci Králové
 (Jan Charvát)

2015, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8s9z6p// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Návrh systémů K+R a P+R ve městě Brně
 (Petr Konečný)

2012, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5sc3lx// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Vliv zavedení záchytných parkovišť P+R na MHD Ostrava
 (Tomáš Fešar)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86845 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Taktový jízdní řád na trati Dobříš - Praha a jeho stabilita
 (Jan Bek)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8k6pzt// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Posouzení infrastruktury uzlu Nymburk pro zlepšení možností provozu v rámci integrovaného taktového jízdního řádu
 (Zdeněk Svoboda)

2015, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vqul11// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Vliv periodického jízdního řádu na kapacitu tratí
 (Přemysl Šrámek)

2017, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cpzitz// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie | Práce na příbuzné téma

Definice vybraných problémových bodů integrovaného taktového jízdního řádu v podmínkách otevřeného dopravního trhu
 (Barbora Kučerová)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yz705e// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma