Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Kvalita života

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Návrat osoby po poranění míchy z institucionální péče do domácí péče
 (Denisa CEMPEROVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ljqp6a// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Práce na příbuzné téma

Potřeby rodinných příslušníků a jejich naplnění v domácí hospicové péči Hospice sv. Zdislavy
 (Hana KOLÁŘOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//16ybao// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sdílená péče mobilního hospice a pobytového zařízení sociálních služeb
 (Olga Stránská)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1zyj/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání seniorů v průběhu dlouhodobé hospitalizace na LDN Nemocnice Kutná Hora
 (Radka Štencelová)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//y3wecm// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Práce na příbuzné téma

Senioři v LDN a odpovědnost pomáhajících profesí
 (Hana Pikulíková)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//m5ne9x// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Vybrané etické aspekty řešení mimořádných události složkami IZS ve zdravotnickém zařízení typu LDN
 (Veronika Šibová)

2018, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//63p1s7// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Návaznost sociálních služeb na pobyt v LDN
 (Petra Černá)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9446 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Práce na příbuzné téma

Kvalita ošetřovatelské péče versus kvalita života v LDN
 (Lenka Jakubíková)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/djfy0/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče v podmínkách LDN očima sestry a pacienta
 (Šárka Portyšová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//guq213// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Doprovázení umírajících z pohledu pracovníků pomáhajících profesí na LDN
 (Tereza Tomanová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k0h9j7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)