Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Státní požární dozor a jeho činnost v průběhu stavby
 (Jiří Musil)

2007, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jz7ar/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Přezkum stanovisek státního požárního dozoru při schvalování projektové dokumentace stavby
 (Lucie Klímová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/km2j1/ | Právní specializace / Právo v podnikání I | Práce na příbuzné téma

Závislost doby trvání komplexní požární kontroly prováděné v rámci výkonu státního požárního dozoru HZS Jihočeského kraje v okrese České Budějovice na počty zjištěných závad za posledních 5 let
 (Filip KOŠŤÁL)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t4o72n// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Požární ochrana obcí ve vztahu ke státnímu požárnímu dozoru
 (Zdeněk Bárta)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100233 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Novela stavebního zákona a její dopad na posuzování staveb z hlediska výkonu státního požárního dozoru
 (Radka Jahelková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140300 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza závad zjištěných při požárních kontrolách prováděných v rámci výkonu státního požárního dozoru Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje za léta 2003 - 2012
 (Filip KOŠŤÁL)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u1ofz9// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Možnosti ochrany příslušníků HZS ČR před nebezpečnými látkami, vznikajícími při požáru v rámci výkonu státního požárního dozoru
 (Tomáš Hoffmann)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//zi9hez// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení požární bezpečnosti staveb vybraných subjektů v Jihočeském kraji při zahájení a v průběhu jejich užívání
 (Tereza HAVLOVÁ TYMICHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x95zwm// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Vývoj počtu kontrol prováděných Hasičským záchranným sborem České republiky v rámci výkonu státního požárního dozoru od roku 2001 v závislosti na počtu právnických osob a podnikajících fyzických osob
 (Martin VÁVRA)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cxm6l2// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)