Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Zvládání dilemat mezi kvalitou a kvantitou a dilemat mezi materiální a nemateriální pomoci u humanitárních pracovníků
 (Ludvika Naušová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tvqq3/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Problematika kvality a kvantity poskytování sociálních služeb a sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách
 (Michaela Zimandlová)

2021, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/ejpmb/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Kvalita a kvantita pohybových aktivit v těhotenství
 (Lucie OŠMEROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//11fvno// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Vizualizace a tvorba analýz z dat v oblasti kvality a kvantity odběru elektrické energie
 (Jan Špecián)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3nrj2u// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Expozomové kohortové studie těhotenství a dětství a jejich význam pro poznání zdravotních účinků chemické expozice
 (Pavel Piler)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1rsx/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Komparace metod hodnocení kvality a kvantity slzného filmu
 (Michaela Šebelová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bvwe1/ | Optometrie / | Práce na příbuzné téma

Využití Evropského sociálního fondu pro lidské zdroje v sociálně vyloučených lokalitách České republiky
 (Vaňasová Vaňasová)

2022, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/a43a7/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Vliv projektu Asistent prevence kriminality na kvalitu života obyvatel sociálně vyloučené lokality ve městě Bruntál
 (Jana Černínová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/hrgai/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Vnímání kvality života obyvateli sociálně vyloučené lokality Školní ulice: realizační a závěrečná část výzkumného šetření
 (Jan Pospíšilík)

2010, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//kjxnp4// | Sociální politika a sociální práce / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Problematika kvality a kvantity poskytování sociálních služeb a sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách
 (Michaela Zimandlová)

2021, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/ejpmb/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)